Szállítási, fuvarozási felvételek HCK Magyarország - Írország - Anglia - Magyarország
szállítási feltételek spacer
Csomagszállítás, nemzetközi szállítás, Írország és Magyarország
Futár főoldalRólunkSzolgáltatásainkÁrainkElérhetőségeinkSzállítási FeltételeinkHozza-viszi az ÍrfutárRendelés
   
   

Szállítási feltételek

 
Olvassa el a szállítási feltételeket, mielőtt igénybe venné szolgáltatásainkat!
   

Szállítási feltételek


» Megrendelés Interneten

1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. 1. A HCK-futár Kft., /továbbiakban fuvarozó/, Írország-Anglia és Magyarország között, háztól-házig vállalja küldemények kézbesítését. A pontos útvonal a felrakó és lerakó helyek függvénye.


2. MEGRENDELÉS FELVÉTELE ÉS LEMONDÁSA:

2. 1. Az áruszállításra szóló megbízás Interneten és telefonon történik, a feladó a szolgáltatás megrendeléséről e-mailben visszaigazolást, a csomag felvételekor Szállítási szerződést kap.
2. 2. A szállítási megbízás elküldésével szerződéses jogviszony jön létre a feladó és a Fuvarozó között.
2. 3. A szállítási megbízás lemondása költségmentesen történhet meg az Interneten vagy telefonon keresztül mindaddig, amíg cégünk meg nem kezdte a csomagok begyűjtését, legyen az bármelyik országba. A meghiúsult kiállás díja a kialkudott szállítási díj 50%-a.
2. 4. fuvarozó fenntartja szállításai esetleges átütemezésének mindenkori jogát.


3. KÜLDEMÉNY FELVÉTELE:

3. 1. A felvétel időpontját a fuvarozó jogosult meghatározni az előzőekben megjelölt időszakokban, 0-24 óráig.
3. 2. A fuvarozó a Szállítási szerződés egyeztetése, illetve aláírása után veszi át az árut a feladótól.

3. 3. A feladó köteles minden kért információt megadni, illetve köteles a helyszínen tudatni a Fuvarozóval a küldemény szállításának speciális ismérveit.
3. 4. A nem megfelelően kitöltött Szállítási szerződésekből származó esetleges kár a feladót terheli.
3. 5. A fuvarozó jogosult tartalmi vizsgálatot lefolytatni, ha jövedéki adós,- illetve illegális,-vagy tiltott termék szállítását feltételezi.
3. 6. A fuvarozó köteles figyelmeztetni a feladót, ha az áru csomagolása a kereskedelemben szokásosnak nem felel meg vagy sérült. Amennyiben a feladó nem gondoskodik kellően a csomagolásról, úgy a fuvarozó ezt a tényt rávezeti a fuvarlevélre, ami az esetleges reklamációt kizárja.
3. 7. A felvétel igazolásaként, a mindkét fél által 3 példányban aláírt Szállítási szerződés 3. példánya a feladónál marad.
3. 8. fuvarozó fenntartja szállításai esetleges átütemezésének mindenkori jogát.


4. KÉZBESÍTÉS:

4. 1. A kézbesítés időpontját a fuvarozó jogosult meghatározni az Aktuális szállítási tervben jelölt időszakokban, 0-24 óráig.


4. 2. A fuvarozó a Szállítási szerződésben megadott általános és speciális utasítások teljesülése után (bérmentesítés, áruérték beszedés és aláírások) szolgáltatja ki az árut a Címzettnek.
4. 3. A csomagolás látható sérülése esetén a fuvarozó kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét a kárrendezés érdekében a címzettel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti.
4. 4. A kézbesítés igazolásaként a mindkét fél által 3 példányban aláírt Szállítási szerződés szolgál.


5. KÁRTÉRÍTÉSI FEDEZET:

5. 1. A fuvarozó a küldeményekre a felvételtől a kézbesítésig Kártérítési fedezetet vállal. Ez biztosítja, hogy a fuvarozónak felróható károk esetére - a gondatlan, szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges, vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése kártérítési fedezetet fizet afeladójavára.
5. 2. Az alapbiztosítás 50 Euró/csomag értékig nyújt fedezetet alapáron
5. 3. A fuvarozó 1000 Euró felett a kártérítési igényt 50%-ban pénzben és 50%-ban szolgáltatásban írja jóvá a feladójavára.


6. SIKERTELEN ÉS MEGHIÚSULT KÉZBESÍTÉS:

6. 1. Sikertelen kézbesítés esetén, ha a Címzett nem tartózkodik a megadott címen, illetve telefonon sem elérhető, a fuvarozó jogosult elhagyni a helyszínt. Ilyen esetben futárunk értesítést hagy írásban, hogy küldeményét milyen módon veheti át. Minden újabb megkísérelt kiszállítás díja a küldeményre vonatkozó szállítási díj 50%-a.
6. 2. Meghiúsult kézbesítés esetén pl. ha a Címzett az áru átvételét érdektelenség miatt megtagadja a fuvarozó a küldeményt visszaszállítja a feladónak. Ebben az esetben az áruszállítás díjának kétszerese a feladót terheli.


7. A KÜLDEMÉNY TARTALMA:

7. 1. A csomag tartalmáért mindig a feladóvállalja a jogi felelősséget.
7. 2. Amennyiben a csomagban olyan tétel van, ami miatt cégünket kár éri, úgy a kár megfizetése a feladót terheli.
7. 3. fuvarozó nem szállít tűz- és robbanásveszélyes, romlandó, fertőző, undort keltő árut, tűz-és lőfegyvert, robbanószert, földi maradványokat, különleges értékű árut, jövedéki adóval terhelt dolgot, illegális és egyéb veszélyes anyagokat és termékeket.
7. 4. Csomagot csak 18. életévét betöltött személy adhat fel, aki a csomag tartalmáért aláírásával felelősséget tud vállalni.


8. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:

8. 1. Az adatvédelmi törvény értelmében ezúton tájékoztatjuk a HCK-futár Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez megadott adatainak felhasználásáról, tárolásáról.
8. 2. Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk arra, hogy a felhasználók bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.
8. 3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetve lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
8. 4. Adatkezelőként kötelezzük magunkat, hogy gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását. Kötelezzük magunkat arra is, hogy minden olyan harmadik fél figyelmét felhívjuk ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítjuk.
8. 5. Az adatokat kizárólag a HCK-futár Kft szolgáltatásainak megismertetéséhez és lebonyolításához kérjük be, kezeljük és tároljuk. Azokat az adatalany előzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltatjuk ki semmilyen harmadik fél számára semmilyen keretek között sem.
   
Copyright♦ HCK Futár Kft. a csomagszállító♦Nemzetközi csomagszállítás | Kisállat szállítás, állat szállítás - Anglia, Írország

futar.lap.hu | szallitmanyozas.lap.hu | futarszolgalat.lap.hu
Hck Futárszolgálat | Tel: 06-30/943-22-23 | E-mail: hckfutar@gmail.com |
szállítási feltételek spacer2