Fut�rszolg�lati szolg�ltat�sok: �rfut�r �tvonal HCK Magyarorsz�g - �rorsz�g - Anglia - Magyarorsz�g
Csomagsz�ll�t�s, nemzetk�zi sz�ll�t�s, �rorsz�g �s Magyarorsz�g k�z�tt. Kis�llatok sz�ll�t�sa: kutya, macska, tengerimalac, papag�j.
Kisállat szállítás /kutya, macska, tengerimalac szakszer� szállításaFut�r f�oldal csomag sz�ll�t�saR�lunk Kisállat szállítás /kutya, macska, motorkerékpár szállításaSzolg�ltat�saink Angli�ba, �rorsz�gba�raink Angliából, Írországból Kisállat szállítás /kutya, macska, tengerimalac szakszer� szállításaEl�rhet�s�geink Hozza-viszi az Írfutár: kisállat és motorkerékpárSz�ll�t�si Felt�teleink Hozza-viszi az Írfutár: Kisállat szállítás - kutya, macska, tengerimalac szakszer� szállításaRendel�s csomagsz�ll�t�s
   
   

Kis�llat sz�ll�t�s

 
   
   

HCK futárszolgálat: Kisállat szállítás /kutya, macska, tengerimalac szakszer� szállítása

» Megrendel�s Internetenkutya sz�ll�t�s szakszer�en

�llat sz�ll�t�sa Angli�b�l, �llatsz�ll�t� kennel

kis�llat sz�ll�t�s kis�llatsz�ll�t�s �ra

A kis�llat sz�ll�t�s menete a HCK Fut�rszolg�latn�l:


Mi az els� l�p�s, ha egy �llatot akarok veletek �llatot sz�ll�ttatni?

A h�zi�llat sz�ll�t�si ig�ny felmer�l�se ut�n, a tervezett beutaz�st megel�z�en 3-4 h�ttel telefonos, vagy e-mailben t�rt�n� kapcsolatfelv�tel sor�n sz�ll�t�si id�pontot egyeztet�nk, �raj�nlatot adunk, valamint egyeztetj�k az �llat�tlev�l kit�lt�s�re vonatkoz� k�vetelm�nyeket.

A megegyez�st k�vet�en a megrendel�lap kit�lt�s�re k�vetkezik.

A h�zi kedvenc felv�tel�t megel�z�en 24-48 �r�val t�bbsz�r is telefonos egyeztet�sre ker�l sor.

A felv�tel sor�n ellen�rizz�k az �llat�tlevelet, majd elhelyezz�k a kedvencet a kennelben, ezzel kezdet�t veszi a sz�ll�t�s.

Hogyan zajlik az �llatok sz�ll�t�sa?

Fut�rjaink 5 �ves tapasztalattal �s szak�rtelemmel rendelkeznek a nemzetk�zi �llatsz�ll�t�sban.
Az �llatok utaz�suk sor�n, h�szigetelt, l�gcser�l� berendez�ssel ell�tott, �ll� helyzeti f�t�ssel rendelkez� rakt�rben tart�zkodnak

A sz�ll�t�shoz ig�ny eset�n, ingyenesen biztos�tjuk az �llatsz�ll�t� kennelt!

�tk�zben az �llatok megfelel�k�ppen vannak s�t�ltatva, tiszt�n tartva, etetve �s itatva.

Mennyi ideig tart az utaz�s?

A sz�ll�t�si id� a t�vols�g f�ggv�nye.

Magyarorsz�g �s Anglia k�z�tt �ltal�ban2- 3 napot, m�g Magyarorsz�g �s �rorsz�g k�z�tt �ltal�ban 4 napot utazik vel�nk az �llat.

Mennyibe ker�l egy �llat sz�ll�t�sa?

HCK Fut�r Kft. kis�llat sz�ll�t�s d�jt�bl�zat

Magyarorsz�g �s Anglia, illetve Anglia �s �rorsz�g k�z�tt �rv�nyes kis�llatsz�ll�t�si d�jak

Kutya 10 kg felett /egyed 340 GBP
Kutya 10 kg alatt /egyed 300 GBP
Cica - /egyed 280 GBP
Vad�szg�r�ny - /egyed 250 GBP
Kiseml�s�k - /egyed 180 GBP

llatsz�ll�t�shoz ig�ny szerint ketrecet, hordoz�t ingyenesen biztos�tunk. A kis�llatok sz�ll�t�sa h�szigetelt, l�gcser�l� berendez�ssel ell�tott aut�val t�rt�nik. Az eg�sz �t sor�n a kuty�kat 4-5 �r�nk�nt s�t�ltatjuk, �s �lelemmel l�tjuk el.

Magyarorsz�g �s �rorsz�g, �szak-�rorsz�g k�z�tti �tvonalra �rv�nyes kis�llatsz�ll�t�si d�jak

Kutya 10 kg felett /egyed 400 GBP
Kutya 10 kg alatt /egyed 350 GBP
Cica - /egyed 320 GBP
Vad�szg�r�ny - /egyed 280 GBP
Kiseml�s�k - /egyed 250 GBP

Enged�lyezett �llatsz�ll�t�k vagyunk �s m�r 12 �ve sz�ll�tunk h�zikedvenceket.

HCK Fut�r Kft. - a csomagsz�ll�t�

Milyen k�lts�ge van a hat�r�tl�p�snek?

A hat�r�tl�p�s k�lts�ge minden esetben benne foglaltatik az el�re kialkudott sz�ll�t�si d�jba!

Ha nincs saj�t sz�ll�t�ketrecem, akkor tudunk-e biztos�tani a sz�ll�t�s idej�re?

Term�szetesen igen!

Kiv�l� min�s�g�, megfelel� m�ret� sz�ll�t�ketrecekkel rendelkez�nk, melyet ig�ny eset�n d�jtalanul rendelkez�sre bocs�tunk.

Mi van akkor, ha Magyarorsz�gra akarok kuty�t sz�ll�ttatni �rorsz�gb�l vagy Angli�b�l?

  • Mikrochipes megjel�l�s (ISO 11784, illetve 11785)
  • egys�ges eur�pai �llat�tlev�l ki�ll�t�sa
  • �rv�nyes veszetts�g elleni v�d�olt�s, a sz�rmaz�si tagorsz�g nemzeti szab�lyoz�s�nak megfelel�en igazolt �rv�nyess�gi id� felt�ntet�s�vel (haz�nkban 3 h�napos, el�sz�r oltott k�ly�k eset�ben 6 h�nap, m�s esetekben 1 �v/ 365 nap).
Az utaz�st legkor�bban az els� veszetts�g elleni olt�s d�tum�t�l sz�m�tott 21 nap m�lva lehet megkezdeni, mivel az Uni�s ir�nyelvek szerint a veszetts�g elleni v�d�olt�st a bead�s�t�l sz�m�tott 21 nap eltelt�vel lehet �rv�nyesnek tekinteni.
Folyamatos, 365 napon bel�li veszetts�g elleni �jraolt�s eset�n az egys�ges eur�pai �llat�tlev�l folyamatosan �rv�nyes.

J�het-e az �llattal a gazd�ja is?

Az �llat gazd�j�t alapvet�en nem tudjuk sz�ll�tani, de voltak m�r kiv�teles esetek is, amikor az �llat gazd�j�t is magunkkal vitt�k.
Ez a lehet�s�g mindig az aktu�lis t�ra jelleg�t�l f�gg, ezzel kapcsolatban �rdekl�dj�n el�rhet�s�geinken!

Kis�llat sz�ll�t�ssal kapcsolatban is keressen b�tran:

e-mail: hckfutar@gmail.com
telefon: +3630/9432-223

kis�llat sz�ll�t�s online megrendel�sFontos tudnival�k a kis�llat sz�ll�t�sr�l!

(kutya, macska, vad�szg�r�ny szállítás)

Az Egyes�lt Kir�lys�gba (Nagy-Britanni�ba) �s �rorsz�gba, t�rt�n� beutaz�s felt�telei (2012. janu�r 1.-t�l)

  • Mikrochipes megjel�l�s (ISO 11784, illetve 11785)
  • egys�ges eur�pai �llat�tlev�l ki�ll�t�sa
  • A mikrochipes megjel�l�st k�vet�en elv�gzett veszetts�g elleni v�d�olt�s, a sz�rmaz�si tagorsz�g nemzeti szab�lyoz�s�nak megfelel�en, az �rv�nyess�gi id� felt�ntet�s�vel (haz�nkban 3 h�napos, el�sz�r oltott k�ly�k eset�ben 6 h�nap, m�s esetekben 1 �v /365 nap), de mindenk�ppen a 3 h�napos �letkor bet�lt�se ut�n!)
  • A Nagy-Britann�ba, ill. �rorsz�gba t�rt�n� bel�p�s id�pontj�hoz k�pest 24 - 120 �ra (1-5 nap) k�z�tti id�pontban (�ra, perc fontos!) az Uni�ban enged�lyezett gy�gyszerk�sz�tm�nnyel f�regtelen�t� kezel�s Echinococcus ellen.

Fontos k�vetelm�ny, hogy a h�zi�llat mikrochipes megjel�l�snek minden esetben meg kell el�znie a veszetts�g elleni olt�st! Ha az �llat kor�bban m�r oltva volt, a megjel�l�s ut�n �jra be kell oltani! Az utaz�s megkezd�se el�tt legal�bb 21 napnak kell eltelnie a mikrochipes megjel�l�st k�vet� veszetts�g elleni olt�st�l!

A kis�llat tervezett beutaz�s�nak megkezd�se el�tt 3-4 h�ttel telefonos, vagy e-mailben t�rt�n� egyeztet�s sz�ks�ges az �llat�tlev�l pontos adatainak kit�lt�se �rdek�ben, valamint sz�ll�t�si id�pont egyeztet�s c�lj�b�l!

A pontatlanul kit�lt�tt �llat�tlev�l a kis�llat sz�ll�t�s�nak meghi�sul�s�t vonhatja maga ut�n!

Egy�b kiseml�s�k, r�gcs�l�k (ny�l, tengerimalac, h�rcs�g, eg�r, patk�ny), h�ll�k (gekk�, tekn�s, k�gy�), d�szmadarak sz�ll�t�sa eset�n nincs �llat�tlev�l, elegend� egy eg�szs�g�gyi lap, melyet egy helyi �llatorvos tud ki�ll�tani!

Kis�llatsz�ll�t�s �ra: mindig meg�ri!

Kis�llatsz�ll�t�s �raink�kedvez�ek, ez�rt �rdemes minden olyan esetben megrendelni a szolg�ltat�st, amikor a szem�lyes sz�ll�t�s nem lehets�ges!

Sokszor lehet sz�ks�g arra, hogy megrendelj�nk egy kis�llatsz�ll�t�si szolg�ltat�st, �m a legt�bbsz�r akkor van r� sz�ks�g, amikor k�lf�ldre utazunk, illetve k�lt�z�nk. A�kis�llatsz�ll�t�s �ra�szerencs�re kifejezetten kedvez�, �s mivel sz�mos egy�b szolg�ltat�s is k�rhet� mell�, meg�ri ig�nybe venni.

A�kis�llatsz�ll�t�s �ra�minden esetben egyedileg ker�l meg�llap�t�sra, �m term�szetesen akadnak olyan sarokpontok, amelyek alapj�n el�zetesen is megsaccolhat� a v�gleges k�lts�g. A kuty�k eset�ben ez a s�ly, m�g macsk�k �s kisebb test� �llatok eset�ben fix d�jakkal lehet sz�molni. A sz�ll�t�snak azonban vannak felt�telei is, amelyekkel �rdemes j� el�re tiszt�ban lenni, mert ha valamelyik nem teljes�l, akkor az �llat sz�ll�t�sa nem oldhat� meg.

El�sz�r is sz�ks�g van egy �gynevezett �llat�tlev�lre, amelynek �rv�nyesnek is kell lennie, �s szerepelnie kell benne a veszetts�g elleni olt�soknak, �s a 365 napon bel�li veszetts�g elleni �jraolt�s eset�n az egys�ges eur�pai �llat�tlev�l �rv�nyes marad. Az �llat�tlevelet az �llatorvos �ll�tja ki. Fontos tudni, hogy a kis�llatsz�ll�t�st legkor�bban az els� veszetts�g elleni olt�s ut�n 21 nappal lehet megkezdeni.

A�kis�llatsz�ll�t�s �ra�tartalmazza az �llatsz�ll�t� doboz, illetve kennel haszn�lat�t is, amennyiben sz�ks�g van r�, illetve az utaz�s id�tartama alatt az �llatok etet�s�t, s�t�ltat�s�t �s tiszt�n tart�s�t is elv�gezz�k. Az �llatokat biztons�gos k�r�lm�nyek k�z�tt sz�ll�tjuk, a teheraut� raktere ugyanis f�t�tt, illetve l�gcser�l� berendez�ssel is ell�tott.

Amennyiben kis�llatsz�ll�t�sra lenne sz�ks�g, forduljon hozz�nk bizalommal! C�g�nk t�bb, mint egy �vtizede sz�ll�t �llatokat Eur�pa minden orsz�g�ba, �s ez id� alatt egyetlen panasz sem �rkezett m�g szolg�ltat�sunk min�s�g�re. A�kis�llatsz�ll�t�s �rakat��gy �llap�tottuk meg, hogy b�rki sz�m�ra megfizethet�ek legyenek. Ha k�rd�se lenne, vagy szeretn� ig�nybe venni szolg�ltat�sunkat, keressen benn�nket el�rhet�s�geinken!

   
   
   
Copyright♦ HCK Fut�r Kft. a csomagsz�ll�t� ♦Nemzetk�zi csomagsz�ll�t�s| Kis�llat sz�ll�t�s, �llat sz�ll�t�s - Anglia, �rorsz�g